Translate

CONFERINŢE :

https://www.youtube.com/watch?v=rlSKLti26Fc

https://www.youtube.com/watch?v=53M5eT3IPwQ

https://www.youtube.com/watch?v=pwvA_9Mk5p8

https://www.youtube.com/watch?v=thMHoRpmcuk

https://www.youtube.com/watch?v=jr8LW0GYG4w


FILM:

http://fymaaa.blogspot.ro/2015/12/straniul-caz-al-lui-wilhelm-reich.htmlTrăiesc în bucurie, linişte interioară, echilibru, înţelegându-i şi acceptându-i pe toţi şi continuând zi de zi să-mi respect valoarea mea fundamentală – LIBERTATEA.


"Fiecare soldat poartă în raniţă bastonul de mareşal".


O SĂ FIE BINE, este nevoie, de optimism şi speranţă. PÂNĂ CÂND ?! (Un Anonim actual).Un mare Maestru de Qigong, din România (AC), spunea într-una din conferinţele sale: “speranţa înseamnă o dezamăgire amânată” ; aceasta nu înseamnă abandonarea speranţei, ci îndemnul de a face ACUM ceea ce vrei să faci şi ceea ce eşti în stare.

Dar să vorbim despre energia orgonică şi despre orgonite !

Un ORGONIT – prin forma sa, dar mai ales prin compoziţia complexă (diverse cristale din cuarţ, pietre semipreţioase variate, minereuri diferite, răşini naturale, lemn, flori, frunze şi alte compozite – aşa cum le realizăm noi) crează o matrice vie – un miniportal – ce ajută la revigorarea corpului şi însănătoşirea lui.

Modul de funcţionare este simplu şi foarte eficient.

Este ca şi când am avea o porţiune de munte (cu cristalele, pietrele şi minereurile lui) şi de pădure (cu flori, lemne diverse, răşină-seva copacilor) lângă noi, indiferent că suntem acasă, la birou, in trafic, etc. Această energie este pusă în mişcare de diferitele spirale (spirala fiind forma sub care circulă energia…) din interiorul dispozitivelor orgonice şi intră în contact cu energia apei (care este un cristal lichid) ce se găseşte în celulele şi în ţesuturile noastre, astfel calibrându-ne şi aliniindu-ne corpul fizic cu cel energetic şi mărindu-ne astfel corpul de lumină…


Aşadar, se întâmplă ceva conform zicalei: “ dacă Mahomed nu merge (nu poate ajunge) la munte, vine muntele la Mahomed”, iar mai departe totul decurge de la sine - apropo de inteligenţa materiei.

În rezumat…, un ORGONIT este un portal (mai mare, ori mai mic) energetic ce ne ajută la revigorarea corpului şi însănătoşirea lui.

Aveţi aici, diverse modele:

http://putereaorgonului.blogspot.ro/2013/06/catalog-de-produse.html


Să auzim de la foarte bine în sus !


sâmbătă, 21 ianuarie 2017

REAMINTIRI...

Imagini pentru energie orgonica


Este ca şi când am avea o porţiune de munte (cu cristalele, pietrele şi minereurile lui) şi de pădure (cu flori, lemne diverse, răşină-seva copacilor) lângă noi, indiferent că suntem acasă, la birou, in trafic, etc. Această energie este pusă în mişcare de diferitele spirale (spirala fiind forma sub care circulă energia…) din interiorul dispozitivelor orgonice şi intră în contact cu energia apei (care este un cristal lichid) ce se găseşte în celulele şi în ţesuturile noastre, astfel calibrându-ne şi aliniindu-ne corpul fizic cu cel energetic şi mărindu-ne astfel corpul de lumină…

http://putereaorgonului.blogspot.ro/2016/01/al-cincilea-element.htmlEnergia orgonică în strânsă legătură cu starea de orgasm prelungit, este recunoscută ca fiind energia cea misterioasă a vieţii

Zeci, dacă nu sute de oameni de ştiinţă din lumea întreagă au recunoscut prezența energiei orgonice, chiar dacă i-au formulat alte denumiri. Franz Anton Mesmer a numit-o „magnetismul animal”, Charles von Reichenbach i-a spus „odyle”, Henri Bergson – „energia vitală”, Sigmund Freud – „libido”, iar marele psiholog William MacDougall a denumit-o „energie hormică”.
Numele consacrat de „energie orgonică” a fost inventat de psihologul Wilhelm Reich, unul din discipolii marelui Freud, care i-a oferit şi definiţia de „forţă creativă din natură”. În cele ce urmează vom prezenta succint o scurtă istorie a descoperirii energiei orgonice de către Wilhelm Reich, şi vom descrie proprietăţile acestei energii.
De la libido la energia orgonică
Fiind psihanalist şi student al lui Freud, punctul de plecare al lui Wilhelm Reich în descoperirea energiei orgonice a fost, bineînțeles, conceptul freudian de „libido”. Libidoul reprezintă dorinţa de satisfacere a instinctelor sexuale; Reich a dezvoltat acest concept, concentrându-se asupra expresiei sale fizice şi a conţinutului psihologic, fiind capabil să demonstreze relaţia dintre minte şi trup.
Mai departe, energia libidoului a fost generalizată de către Reich, el extinzându-şi cercetările dincolo de psihiatrie, în medicină şi biologie. Astfel, energia libidoului a fost dezvoltată într-un concept mai concret de „bioelectricitate”, iar întrucât, cu timpul, s-a dovedit că aceasta nu are o natură electrică, ea a fost redenumită „energie orgonică”.
Energia orgonică, prezentă în om, în atmosfera Pământului, dar şi în Univers
Deşi iniţial energia orgonică a fost descoperită în corpul uman, Reich a învăţat, prin diverse experimente, că ea există şi în atmosferă. Astfel, cu această descoperire, Reich a transcens graniţele biologiei şi a pătruns în domeniul meteorologiei şi fizicii atmosferice. Cu timpul, Reich a mai descoperit că energia orgonică se află şi în Univers, aşa că studiile sale au pătruns şi în domeniile astronomiei şi astrofizicii.
Wilhelm Reich nu şi-a propus să facă „descoperiri geniale”, ci pur şi simplu el observa şi experimenta zi de zi, studia cu abnegaţie, organiza faptele aşa cum ele apăreau, fără să le forţeze să se potrivească cu un anumit model. Ceea ce a descoperit era faptul că aceeaşi energie din actul sexual era prezentă şi în natură, şi în lucrurile vii şi nevii.
El a clasificat energia orgonică descoperită în funcţie de locurile în care se află:
1) În conştiinţă:
- în senzaţii;
- în emoţii;
- în percepţii;
- în gânduri;

2) În viaţă:

- în mişcarea animalelor;
- în apariţia vieţii;
- în reproducţie;
- în evoluţie;
- în creştere;

3) În atmosferă şi în procesele cosmice:

- în nori;
- în furtuni;
- în electricitatea atmosferică;
- în crearea materiei la orice scară (atomi, planete, stele, galaxii).

Proprietăţile energiei orgonice
Energia orgonică, forţa creativă din natură, nu este vreo formă de electromagnetism sau altă forţă fizică. Ea este specifică vieţii, dar viaţa este doar o manifestare particulară a sa. Următoarele proprietăţi ale energiei orgonice au fost deduse de către Reich, din experimentele sale:
1) Energia orgonică nu are masă. Întrucât energia orgonică nu are greutate sau masă, este foarte greu de măsurat cu ajutorul tehnicilor convenţionale.
2) Energia orgonică este prezentă peste tot. Energia orgonică umple spaţiul; ea este prezentă în diferite grade sau concentraţii, dar nu este absentă nicăieri. Este prezentă şi în vid, în interiorul atmosferei terestre, dar şi în spaţiul cosmic. Din acest punct de vedere, se aseamănă cu eterul, de care se vorbea în fizica dinaintea secolului al 20-lea.
3) Energia orgonică reprezintă mediul fenomenelor electromagnetice şi gravitaţionale. La fel ca eterul, energia orgonică reprezintă substratul celor mai fundamentale fenomene naturale. Ea reprezintă mediul în care lumina se mişcă  şi în care apar forţele electromagnetice şi gravitaţionale.
4) Energia orgonică se află în mişcare constantă.Continua mişcare a energiei orgonice poate fi observată în condiţii corespunzătoare. Sunt cel puţin două tipuri de mişcare specifică: o pulsaţie (sau o expansiune şi contracţie alternantă) şi o curgere normală de-a lungul unei direcţii curbe.
5) Energia orgonică contrazice legea entropiei. O energie orgonică este atrasă de concentraţii mai mari de energie orgonică. Spre deosebire de căldură sau electricitate, care întotdeauna au direcţia de la un potenţial puternic la unul scăzut, energia orgonică curge de la un potenţial scăzut la unul puternic. Să luăm de exemplu căldura emisă de un radiator într-o cameră: ea pleacă de la radiator în cameră, şi nu se întoarce din cameră la radiator; acest proces este în concordanţă cu legea entropiei. Procesele orgonice funcţionează invers: concentraţiile mai mari de energie orgonică atrag concentraţiile mai mici de energie orgonică prezente în anumite zone.
6) Energia orgonică este responsabilă pentru procesele vii şi nevii din întregul Univers.Energia orgonică este responsabilă pentru fiinţele vii (pentru procesul învăţării şi pentru evoluţia de la speciile simple la cele complexe). În lucrurile nevii, energia orgonică este responsabilă pentru creşterea norilor şi a furtunilor din atmosferă, pentru creşterea galaxiilor şi a stelelor din ele. Energia orgonică formează unităţi orgonice care achiziţionează energie din mediul înconjurător, şi care au un ciclu de viaţă, ca naşterea, creşterea, maturitatea şi declinul.
7) Materia este creată din energie orgonică. În condiţii corespunzătoare, materia este creată din energia orgonică. Aceste condiţii nu sunt nici rare şi nici neobișnuite, iar Reich credea că o materie nouă apare în continuu pe această planetă.
8 ) Energia orgonică este responsabilă pentru viaţă. Energia orgonică este energia vieţii şi astfel ea este responsabilă pentru caracteristicile speciale ce diferențiază viul de neviu.
9) Curente separate de energie orgonică se pot atrage unele cu altele şi astfel să se suprapună. Funcţia de suprapunere este o formă fundamentală a procesului creativ. Suprapunerea energiilor orgonice în spaţiul liber poate da naştere la o spirală; spirala o putem observa şi în galaxiile spiralate, şi în uragane sau furtuni. Suprapunerea apare şi în timpul actului sexual, când două curente separate de energie se suprapun în timpul orgasmului.
10) Energia orgonică poate fi manipulată şi controlată cu ajutorul dispozitivelor orgonice. Primul dispozitiv de energie orgonică a fost construit în secolul 18 de către francezul Mesmer şi purta numele de „bacquet”. Wilhelm Reich a dezvoltat câteva dispozitive pentru controlul energiei orgonice. Cel mai cunoscut dispozitiv este „acumulatorul de energie orgonică”, care are forma unei cutii şi conţine materiale metalice şi non-metalice.
Experimente care demonstrează existența energiei orgonice
1) Experimentul XX – Acest experiment se preocupă de tranziţia de la materia nevie la materia vie. Experimentul XX este realizat cu ajutorul unei ape bionice, o apă obţinută cu ajutorul energiei orgonice. Această soluţie este sterilizată sub presiune şi ţinută în containere sterile, care sunt îngheţate. La topire, aceste soluţii sterile prezintă, sub microscop, forme de celule vii.
2) Experimentul Oranur – constă în introducerea energiei nucleare, sub forma unui material radioactiv, în câmpuri puternice de energie orgonică. Rezultatul a fost o răspândire extrem de largă în atmosferă a energiei rezultate, pe o zonă de mii de ori mai mare decât cea în care a avut loc experimentul. Acest lucru a putut fi observat cu ajutorul contoarelor Geiger care au măsurat un nivel periculos de radiaţii.

Omul este o ființă egocentrică, în sensul că totul pornește de la sine către infinit. Una dintre punțile de legătură dintre om și infinit este energia orgonică.

Este o energie misterioasă greu de evaluat pentru că nu are masă și nici greutate. Energia orgonică este prezentă peste tot, chiar și în vid. Ea reprezintă mediul fenomenelor electromagnetice și gravitaționale, este stratul unde se produc fenomene naturale fundamentale.

Energia orgonică se află într-o mișcare continuă sub forma unor pulsații sau sub forma curgerii normale de-a lungul unei direcții curbe.
Ea contrazice legea entropiei. O cantitate mai mică de energie orgonică este atrasă de zonele în care sunt cantități mai mari. Spre deosebire de căldură sau de electricitate care au direcția de la potențialul puternic la unul scăzut, energia orgonică pleacă de la potențialul scăzut către unul puternic.
Energia orgonică este responsabilă pentru ființele vii în procesul evoluției. Materia își are originea în energia orgonică, fapt care face ca materia să apară și să existe pe planeta noastră.
Energia orgonică are capacitatea de a se suprapune în spațiul liber și de a da naștere la spirale pe care le putem urmări în cosmos în timpul furtunilor.
Cercetătorii au fost interesați de tranziția de la materia nevie la cea vie. Experimentul a fost realizat cu ajutorul apei bionice obținute grație energiei orgonice. Această soluție este sterilizată sub presiune și ținută în containere sterile, care sunt înghețate. La topire, aceste soluții prezintă forme de celule vii.

Wilhelm Reich : Dreptul omului de a sti -film:Plus filmuleţele, înregistrările noatre de la conferinţe şi articolele pe care le găsiţi în pagina de început a acestui blog.
Un nou an minunat, numai bun şi bine pentru toţi şi peste tot şi să auzim de la foarte bine în sus !
Vă mulţumim !

Imagini pentru energie orgonica


joi, 15 decembrie 2016

FLUTURAŞI ORGONICI PENTRU TIROIDĂFluturaşi pentru o glanda în formă de fluture, tiroida, atât de importantă şi de solicitată, ea reprezentând puterea cuvântului (puterea noastră de a aduce ceva în manifestare). 
Vortexul (chakra)  de alimentare al acestei glande este de culoare albastru-azur şi reprezintă a cincea “poartă” energetică a corpului nostru de lumină (Vishuda).

Fluturaşii  orgonici din imagine (indiferent de formă şi mărime) sunt prinşi pe o bentiţă de mătase lungă de 1 m. şi lată de 5 cm. şi conţin 5 feluri de pietricele semipreţioase, respectiv: cristal de cuarţ alb, citrin, ametist, piatra soarelui şi evident turcoaz, plus compozit orgonic specific.

Fluturaşii sunt de două dimensiuni:

    1.  3,50 cm.–4 cm. (de la o aripioară la alta); grosime 0,50 cm.- 0,80 cm (preţ = 45 lei, sau 10 euro);
    2.  5,50 cm.– 4,50 cm. (de la o aripioară la alta); grosime 0,50 cm. (preţ 55 lei, sau 12 euro).

          Au beneficii în susţinerea sănătaţii glandei tiroide, prin curăţarea energetică şi echilibrarea celui de al cincilea vortex/chakră.


Modalitate de prindere pe verso
PRECIZARE: - fiindcă unii doresc pandantiv, menţionez că fluturaşii orgonici pe bentiţă albastră sunt pentru terapie locală în casa, în această idee este şi bentiţa albastră (precum energia specifică zonei gâtului). Cine doreşte sub formă de pandantiv (la vedere), nu-i problemă, punem în vârful aripioarelor de sus două agăţători şi nu mai lipim (deci fară bentiţă).

luni, 7 noiembrie 2016

IMAGINI DE LA EZOTERICFEST - NOIEMBRIE 2016 -
            Duminică  06.11.2016, s-a încheiat festivalul de ezoterism, de la noi din Timişoara : ‘EZOTERICFEST”, eveniment la care am participat şi noi cu orgonitele noastre, cu LUVIOM şi cu celelalte “unelte” pe care le folosim la terapiile cu lumină.
Au fost patru zile minunate în care ne-am întâlnit cu oameni cu suflete frumoase, cu prieteni vechi şi ne-am făcut noi prieteni. 
Este singurul eveniment de la noi la care vezi atâţia oameni, veniţi din toate colţurile tării, ori de peste hotare, de profesii diferite…,îmbrăţişându-se, zâmbindu-şi cu bucurie şi vorbindu-şi cu multă caldură. Suntem astfel o mare familie de lumină care de două ori pe an se reuneşte şi în planul fizic.

Mulţumim celor ce au organizat acest eveniment şi aşteptăm cu drag să ne revedem în luna Mai-2017.


Aici aveţi câteva imagini de la festival:marți, 1 noiembrie 2016

INVITAŢIE DE TOAMNĂ !Vă invităm, în perioada: 03.11.2016 -06.11.2016, la un nou eveniment: "EZOTERICFEST", unde ne veţi găsi şi pe noi, cei de la: 
PUTEREA ORGONULUI”.
    La conferinţa noastră de sâmbătă organizăm şi o mini tombolă cu orgoni, la fel ca şi până acum.

Vă aşteptăm cu drag !

joi, 13 octombrie 2016

GENERATOR DE UNDE, ANTIPATOGEN                Acest dispozitiv mai este denumit şi zapper, iar aceasta pentru că se ocupă cu zaparea, schimbarea de frecvenţe/circuite/vibraţii.
În principiu, este   un aparat electric ce emite anumite unde care elimină bacteriile, viruşii, paraziţii, folosind câmpuri electromagnetice pe principiul biorezonanţei şi care se alimentează de la o baterie de 9 volţi.  
Acest tip (zapper) de generator de unde antipatogen/electro-rezonator elimină paraziţii din corp, datorită trecerii unui curent electric slab prin acesta. Parametrii acestui curent sunt 9 V şi frecvenţa de cca 30 Khz. 
Are în compunere (pe lângă cutiuţa cu circuitele corespunzătoare - generatorul) două mânere din cupru, o baterie de 9 volţi şi două cabluri ce fac legatura între generator şi mânere, plus un led care arată când este închis, sau deschis aparatul. Mânerele sunt din cupru pentru că acesta este un bun conductor de electricitate – pe lângă alte calităţi.

Dispozitivul Zapper, a fost iniţial descoperit de Dr. Raymond Rife, în anii '30, din secolul 20. Pentru un motiv sau altul, descoperirea a fost neglijată până când Dr. Hulda Clark (Savant renumit din SUA) şi-a publicat lucrările ştiintifice în cartea Vindecarea tuturor formelor de cancer, pe baza cercetărilor şi dovezilor doctorului Rife.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii susţine ideea că paraziţii sunt prima problemă în lume. Studiile arată că o persoană normală deţine până la 900 de grame de paraziţi, iar zapper-ul distruge cu usurinţă paraziţi, fungi, bacterii şi virusuri.
Sunt suficienţi doar cei 9 volţi pentru a activa globulele albe din sânge şi pentru a elimina toxinele din celule.  Dispozitivul Zapper ucide agenţii patogeni (agenţi ce atrag metale grele şi chimicale neurotoxice), de asemenea revitalizează sistemul imunitar.

Viruşii şi bacteriile dispar în 3 minute, stadiile afectate ale teniilor, ale trematodelor şi ale ascarizilor în 5 minute, iar capuşele în 7 minute. Nu este nevoie să depăşiţi acest interval de timp, deşi nu au fost observate efecte daunatoare pentru nici un alt interval de timp, oricât de mare, al tratamentului.

Ceea ce multe cercetări au descoperit, însă pe căi diferite, este ca intensitatea mică a curentului elimină paraziţii şi distruge viruşii.
Astfel, cercetările atestă următoarele:
-      toţi oamenii suferă de cel puţin un parazit de-a lungul vieţii
-      paraziţii sunt încărcaţi pozitiv, toxinele, de asemenea şi ţesutul canceros.
-      curentul de intensitate mică ce trece prin organism distruge paraziţii inversandu-le polaritatea. Ioni negativi sunt adăugaţi pentru a încuraja ţesutul bolnav să se vindece - ţesutul sănătos este încarcat negativ. Paraziţii nu pot să-şi apere polaritatea pozitivă (lipsa de electroni) vis-a-vis de curentul ce traversează corpul şi de aceea sunt distruşi foarte repede. Datorită zapper-ului nu numai că paraziţii sunt uşor de distrus, dar sunt dezintegraţi astfel încât pot fi asimilaţi ca şi nutrienţi inofensivi, sau eliminaţi. Viruşii, fungii, paraziţi în chisturi cu exoschelet (ca şi viermii în ţesuturile periferice) vor fi distruşi mai greu, într-o perioadă de timp mai îndelungată şi odată cu începerea tratamentului se curaţă sângele împreună cu lichidul limfatic, tractele organelor, sistemul digestiv în întregime, stomac şi intestine, creierul şi sistemul nervos în întregime, astfel sistemul imunitar căpătându-şi forţa maximă.

Aşadar folosirea constantă a acestui aparat infuenţează câmpul energetic, câmp care devine mai curat, mai clar şi implicit vitalitatea corpului fizic, care creşte. Putem deduce că este un minunat amplificator de energie orgonică pozitivă în câmpul nostru.MOD DE FOLOSIRE:


-          înainte de a începe terapia, se bea un pahar de apă (250 ml);
-          se umezesc palmele, sau se pune serveţel umed pe barele din cupru;
-          se porneşte zapperul şi se stă 7 minute cu palmele ţinând barele din cupru (umede);
-          după trecerea celor 7 minute, se stinge zapperul şi se face o pauză de 20-30 de minute;

Se reia acest procedeu de încă 2 ori , iar la finalul celei de a treia reprize se mai bea încă 250 ml. de apă. Procedeul se repetă în fiecare zi, timp de o săptămână, sau două, iar pentru întreţinere, mai apoi, se poate face o dată pe saptămână, la două săptămâni, etc. 

Toate şedinţele se fac  neaparat în 3 reprize (adică o şedinţă completă durează aproximativ o oră), pentru că:

- primele 7 minute de tratament zapping sunt urmate de o întrerupere care durează de la 20 până la 30 de minute. În acest timp, bacteriile şi viruşii sunt eliberaţi din paraziţii muribunzi şi încep să vă invadeze. Cea de-a două şedinţă de 7 minute este destinată distrugerii acestor viruşi şi bacterii.  Încă o dată, din bacteriile muribunde sunt eliberaţi viruşi. Cea de-a treia şedinţă distruge viruşi eliberaţi.
Contraindicat :
-          - doar femeilor gravide şi persoanelor ce poartă stimulatoare cardiace, în rest nu s-a remarcat nici un efect asupra tensiunii arteriale, a activităţii mentale, sau a temperaturii corpului;
-          nu a produs niciodată durere, ba chiar deseori a stopat-o instantaneu.ATENŢIONARE:

Acest tip de zapper este diferit de cel folosit la PSIONATEUR – despre care găsiţi mai multe aici: 

http://putereaorgonului.blogspot.ro/2016/10/psionateur.html


Preţul unui astfel de generator de unde antipatogen, descris în acest articol,  este de 190 lei, iar construcţia lui durează aproximativ o săptămână de la data solicitării. 


marți, 11 octombrie 2016

REMEDII PENTRU APA OTRAVITĂ


      
              După cum ştim, corpul nostru este alcătuit din aproape 80% apă. Ce este apa? Apa este un cristal lichid, apa este lumină, iar lumina este informaţie. Cristalele care ne sunt atât de dragi şi pe care le purtăm sub formă de bijuterii, ori le folosim în terapii, sunt apă fosilizată - apă informată - cu care corpul (celulele) nostru  se hrăneşte.  
Trist este că cea mai mare parte din apa pe care o bem zi de zi este o apă/hrană aproape egală cu zero pentru organismul nostru, celulele neregăsind-o, pentru că  este o apă destructurată, apă pe care ele nu o recunosc şi astfel rămân flămânde, apoi de aici până la tot felul de dereglari şi mai apoi la boală, pasul este mic .
Chiar dacă nu mâncăm sută la sută sănătos, ori suntem mai stresaţi, însă bem apă de calitate, organismul nostru ştie cum să se regleze şi ne protejează de agresiunile "musafirilor nepoftiţi"  - viruşi, bacterii, ciuperci - întărindu-ne astfel sistemul imunitar. 

         O apă structurată, cu unTDS bun şi un PH de la 7,5 în sus este asigurată de acumulatoarele de energie orgonică, denumite generic orgonite. 
Sigur că sunt acum atâtea aparate, metode, etc., de obţinere a unei apei de calitate, cu PH alcalin, structurate, ş.a.m.d., însă aici (pe acest blog) vă prezentăm ceea ce construim şi folosim noi, iată:

DISC MARE a.k.a. The Full Moon (tip T.B. mare)

D = 7.5 cm.,  I = 2 cm. Fără cristal, sau cu 3 cristale de cuarţ roz, plus compozit orgonic şi spirale din cupru Arhimede.

Se pot adauga magneţi cilindrici terapeutici, având dimensiunea de 1cm., - de preferinţă 1 buc. sau 3 buc., aşezaţi  în formă de triunghi.

Bun  pentru purificarea, alcalinizarea şi energizarea apei (sau oricărui lichid) din căni, pahare, dar şi pentru terapii locale.


  FAŢĂ


                                             VERSO                                   

CILINDRU ORGONIC PENTRU FÂNTÂNĂ 


PORTAL AQUA -  Dimensiuni: D=5,50 cm.; Î=13,50 cm.

Ideal pentru purificarea, alcalinizarea şi energizarea fântânilor. 

Conţine un cristal mare de cuarţ alb, central, spirale diverse din cupru, compozit orgonic...Mai multe tipuri de acumulatoare de energie orgonică găsiţi aici: